SALE
NEW

Xiaomi Mijia TS แว่นตากันแดดแฟชั่นรุ่น Ultra บางออกแบบกระจกเลนส์ Polarized polarized 100% UV Proof รีโมทคอนโทรลสำหรับผู้ใหญ่-ใน รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

Scroll to product details, material & care and sizing

$ 34.50

Add to cart Add to wishlist

Product Details of Xiaomi Mijia TS แว่นตากันแดดแฟชั่นรุ่น Ultra บางออกแบบกระจกเลนส์ Polarized polarized 100% UV Proof รีโมทคอนโทรลสำหรับผู้ใหญ่-ใน รีโมทคอนโทรลอัจฉริยะ จาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บน AliExpress - 11.11_สิบเอ็ด สิบเอ็ดวันคนโสด

  • รัฐ นิติบัญญัติ : พร้อมที่จะ ไป
  • Gyro : Remote Control
  • ขนาด : 0.04513888888888889
  • จำนวนรุ่น : Xiaomi TS Sunglasses Fashionable Version
  • ความเร็วสูงสุด : Xiaomi TS Sunglasses Fashionable Version
  • คุณสมบัติ : ช่องเสียบ
  • ช่อง การควบคุม : 2 ช่องทาง
  • ชื่อยี่ห้อ : XIAOMI